Mini Turnusy dla dzieci wymagających wczesnego wspomagania rozwoju

rodzice wraz z dziećmi na zajęciach Mini TurnusuPoradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2 w Legnicy po raz drugi zorganizowała Mini Turnusy dla dzieci wymagających wczesnego wspomagania rozwoju. Zajęcia odbywały się w Środowiskowym Centrum Integracyjno-Profilaktycznym w Legnicy przy ul. Chrobrego 13.

Nadrzędnym celem przedsięwzięcia Poradni jest maksymalne pobudzenie i wykorzystanie potencjalnych możliwości dziecka. W programie znalazły się zajęcia stymulujące rozwój mowy, terapia ruchowa, arteterapia, sensoplastyka, terapia ogólnorozwojowa, relaksacja i dogoterapia.

Rodzice i opiekunowie mieli możliwość obserwowania prowadzonych terapii, uczestniczenia w nich, wymiany doświadczeń związanych z codzienną opieką nad dzieckiem wymagającym wielospecjalistycznej terapii. Podczas zajęć udzielana była także pomoc psychologiczna. Rodzice mogli skorzystać z indywidualnych rozmów z psychologiem lub uczestniczyć w grupie wsparcia.

W okresie od 13 do 16 lutego w zajęciach specjalistycznych wzięły udział dzieci z autyzmem, z zespołem Downa, niedosłuchem, niedowidzeniem i innymi zaburzeniami neurorozwojowymi.

Propozycja Mini Turnusów po raz kolejny spotkała się z dużym zainteresowaniem i ciepłym przyjęciem przez dzieci i ich rodziców, dlatego z pewnością na stałe zostanie wpisana w działalność Poradni.

Do zobaczenia za rok.