Minął tydzień wiedzy o autyzmie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Legnicy kontynuowała zainicjowane 2 kwietnia ubiegłego roku działania z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.

W tym roku, wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci z Autyzmem i Innymi Zaburzeniami Rozwojowymi „Dar Losu” oraz Klubem Rodziców JiM z Legnicy zostały zrealizowane różnorodne przedsięwzięcia, które odbywały się pod tytułem „Tydzień Wiedzy o Autyzmie”. Miały one miejsce w okresie od 2 do 8 kwietnia, m.in. w budynku Poradni na terenie Środowiskowego Centrum Integracyjno-Profilaktycznego, w Kinie Past, Kinie Helios. Zaplanowane wydarzenia pozwoliły na realizację założonych celów, wśród których kluczowymi było propagowanie wiedzy na temat autyzmu, okazanie zrozumienia dla odmiennych potrzeb dzieci z autyzmem oraz solidarności z nimi i ich rodzinami.

Organizacja Tygodnia Wiedzy o Autyzmie nie byłaby możliwa gdyby nie wsparcie i życzliwość, za które bardzo dziękujemy następującym osobom i instytucjom:

  • stacji telewizyjnej HBO za bezpłatną możliwość wyemitowania filmu pt.”Temple Grandin”,
  • Odra-Film za użyczenie sali kinowej w Kinie Piast,
  • Pani Helenie Dąbrowskiej – kierownik Kina Piast, za pomoc w organizacji seansu,
  • Pani Ewelinie Fedorczak-kierownik kina HELIOS w Legnicy za zasponsorowanie filmu pt. ”Zając Max ratuje Wielkanoc” dla dzieci z autyzmem oraz dostosowanie warunków seansu do możliwości dzieci z autyzmem,
  • Pani dietetyk Monice Świerbutowicz za interesujący wykład pt. „Żywienie dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”
  • Panu Tomaszowi Siwickiemu za przybliżenie rodzicom i nauczycielom zagadnienia: „Seksualność dzieci ze spektrum autyzmu”.

 

Wydarzenia Tygodnia Wiedzy o Autyzmie spotkały się z żywym zainteresowaniem. Wzięło w nich udział wielu rodziców i nauczycieli.

Liczne uczestnictwo szerokiego kręgu zainteresowanych motywuje nas do kontynuowania podobnych działań. Z pewnością spotkamy się w następnym roku!