Legnicki Dzień Osób z Zespołem Downa na terenie Środowiskowego Centrum Integracyjno-Profilaktycznego 13.06.2017r.