Obchody Europejskiego Miesiąca Świadomości Dysleksji

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2 przy Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy zaprasza szkoły podstawowe z rejonu działania Poradni do udziału w działaniach związanych z obchodami Europejskiego Miesiąca Świadomości Dysleksji, ustanowionego corocznie w okresie października przez Zarząd Główny Europejskiego Towarzystwa Dysleksji.

Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie działań podejmowanych przez rodziców i nauczycieli, ukierunkowanych na zaszczepienie wśród dzieci z trudnościami, zamiłowania do czytania książek oraz wskazanie na potrzebę podjęcia i realizowania wczesnych i ukierunkowanych działań profilaktycznych, hamujących negatywne skutki problemów z czytaniem.

Z tej okazji Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2 w Legnicy we współpracy z Polskim Towarzystwem Dysleksji po raz drugi zaplanowała działania ukierunkowane przede wszystkim na pomoc uczniom z problemami w czytaniu. W okresie od października do listopada 2017r. będą odbywały się badania przesiewowe, które zostaną przeprowadzone na terenach szkół, wśród uczniów uczęszczających do klas III – VII, wg zgłoszenia szkoły do programu szkół. Działanie to pozwoli na wyłonienie grupy dzieci z trudnościami w zakresie czytania oraz poznanie ich preferencji czytelniczych, a także dotychczasowych doświadczeń z książką wyniesionych z najbliższego otoczenia, do którego przynależy także rodzina. Przeprowadzone badania wskażą nam poziom umiejętności dziecka oraz zainteresowanie czytelnictwem. Rezultaty badań zostaną omówione zarówno z nauczycielami, jak i rodzicami. Zaproponowane zostaną spotkania konsultacyjne dla rodziców, jak wspierać dzieci w rozwijaniu i w rozbudzaniu chęci czytania. Dla uczniów, którzy mają trudności z opanowaniem techniki czytania, w szczególności wpływające na zrozumienie samodzielnie analizowanych treści, zostaną zaproponowane warsztaty treningu czytania. W realizację przedsięwzięcia zaangażowani będą pedagodzy oraz terapeuci Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Legnicy. Dokonamy analizy zebranego materiału badawczego służącemu przedstawieniu skali dzieci uczących się w młodszych i starszych klasach szkoły podstawowej, zagrożonych niepowodzeniami edukacyjnymi.

Jednocześnie, w związku z akcją realizowaną przez PTD przyłączymy się do stworzenia rankingu książek czytanych przez dzieci, zamieszkujące teren naszego miasta. Ranking ten będzie na bieżąco aktualizowany na naszej stronie internetowej.

Logo Polskiego Towarzystwa Dysleksji

„Polskie Towarzystwo Dysleksji działa od 1990 roku, także w oddziałach terenowych. Jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Dysleksji. Zrzesza rodziców dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz specjalistów terapii pedagogicznej, psychologów, logopedów, pedagogów i nauczycieli różnych specjalności. Organizuje szkolenia i konferencje z dziedziny dysleksji. Ma statut organizacji pożytku publicznego”

Serdecznie zapraszamy do udziału w przedsięwzięciu.

 

Poniżej link do rankingu książek, które jako ostatnio przeczytane wymienili uczniowie klas od III do VII szkoły podstawowej podczas wypełniania ankiety czytelniczej przeprowadzonej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 2 przy Centrum Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej w Legnicy.

Ankieta – Ranking książek czytanych przez uczniów szkół podstawowych z rejonu Legnicy