Legnicki Dzień Osób z Zespołem Downa na terenie Środowiskowego Centrum Integracyjno-Profilaktycznego 13.06.2017r.

To był słoneczny majowy dzień w Poradni!

23 maja 2017 roku na terenie Środowiskowego Centrum Integracyjno-Profilaktycznego w Legnicy gościliśmy blisko 100 drugoklasistów z dwóch szkół podstawowych: SP-1 i SP-6, które objęte są opieką naszej placówki. Pracownicy Poradni przy wsparciu uczniów z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy oraz wolontariuszy z Zespołu Szkół Ekonomicznych postarali się, aby dzień ten minął w ciepłej, radosnej atmosferze, wypełnionej licznymi atrakcjami.

Dzieci miały okazję wziąć udział w różnorodnych zabawach zręcznościowo-artystycznych, zagadkach logicznych, konkurencjach sportowych, a także poddać się przyjemnościom: malowaniu twarzy, czesaniu fryzur czy uczestnictwu w sesji fotograficznej w zabawnych przebraniach. Inną atrakcją, cieszącą się sporym zainteresowaniem dzieci była możliwość puszczania wielkich baniek mydlanych. Pozytywnej energii dostarczył występ Pani Oli Zań, która przygotowała zumbę połączoną z lubianą przez dzieci muzyką, porywając wszystkich do tańca. Jak, co roku finałem wszystkich atrakcji była loteria fantowa, podczas której każde dziecko wylosowało upominek. Jednak, aby wziąć w niej udział każdy uczestnik musiał wykonać wszystkie zadania: uczestnicząc w grach zręcznościowych, sportowych, rozwiązując łamigłówki czy wykonując kreatywne prace plastyczne. Na pożegnanie, najmłodsi uczestnicy mogli zabrać ze sobą wybrane przez siebie pluszaki, które zawdzięczamy uczniom-wolontariuszom z Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Legnicy.

Wspólnie spędzony czas dostarczył pozytywnej energii nie tylko najmłodszym uczestnikom, ale wszystkim tym, którzy przyczynili się do zapewniania wielu atrakcji i stworzenia przyjaznej atmosfery podczas „Majówki z Poradnią”.

Wyrazy wdzięczności kierujemy do:

 • uczniów – wolontariuszy i opiekunki Szkolnego Koła Caritas z Zespołu Szkół Ekonomicznych za towarzyszenie dzieciom podczas wspólnych zabaw i troskę o ich bezpieczeństwo,
 • uczniów kształcących się w zawodzie fryzjer w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy za piękne fryzury,
 • Pani Aleksandry Zań za poprowadzenie pełnego energii tańca dla uczestników festynu,
 • Pana Pawła Kłosińskiego za kreatywne zabawy z balonami,
 • Cukierni Tradycyjnej Zielińscy w Legnicy za słodki poczęstunek,
 • Kina Helios w Legnicy za bilety wstępu na wybrany seans,
 • Restauracji McDonald’s w Legnicy za zaproszenia do restauracji,
 • Ośrodka Sportu i Rekreacji za bilety wstępu na Basen Delfinek w Legnicy,
 • Wydawnictwa Zakamarki za książki i zakładki, które były atrakcją loterii fantowej,
 • Wydawnictwa Media Rodzina za książki, które stanowiły ciekawe upominki podczas loterii fantowej,
 • firmy Decathlon za plecaki, które ucieszyły szczęśliwców podczas loterii fantowej,
 • Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy za przekazanie gadżetów na loterię fantową,
 • Banku PKO BP, także za przekazanie nagród, którymi mogliśmy urozmaicić loterię fantową.

Wszystkim serdecznie dziękujemy i zapraszamy za rok na Trzecią Majówkę z Poradnią!

Otwarty Dzień Doradztwa Zawodowego

Plakat Otwarty Dzień Doradztwa Zawodowego 2017Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Legnicy już po raz czwarty zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w Otwartym Dniu Doradztwa Zawodowego, który odbędzie się na terenie Środowiskowego Centrum Integracyjno-Profilaktycznego przy ul. B. Chrobrego 13 w dniu 02.06.2017 r. w godz. od 12.00 do 14.00. Inicjatywa skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy są na etapie planowania kariery zawodowej lub potrzebują pomocy w aktywnym wejściu na rynek pracy.

Celem przedsięwzięcia jest przybliżenie młodzieży instytucji, w których mogą uzyskać pomoc w poszukiwaniu pracy, udzielenie informacjio zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia, zapoznanie z aktualnymi ofertami pracy, również tymczasowej, a także umożliwienie indywidualnych konsultacji z doradcami zawodowymi.

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach Legnickiego Systemu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego, we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 1 oraz Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli i będzie miało charakter wystawienniczy. Do udziału dodatkowo zaproszone zostały następujące instytucje:

 • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej DWUP,
 • Powiatowy Urząd Pracy,
 • Ochotniczy Hufiec Pracy,
 • Agencja Pracy Tymczasowej Randstad.

W poprzednich latach szkoły bardzo licznie odpowiedziały na nasze zaproszenie, czego efektem był udział około 200 uczniów w każdej edycji. Mamy nadzieję, że tegoroczne przedsięwzięcie będzie się cieszyło równie dużym zainteresowaniem.

Zapraszamy do obejrzenia galerii.

Minął tydzień wiedzy o autyzmie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Legnicy kontynuowała zainicjowane 2 kwietnia ubiegłego roku działania z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.

W tym roku, wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci z Autyzmem i Innymi Zaburzeniami Rozwojowymi „Dar Losu” oraz Klubem Rodziców JiM z Legnicy zostały zrealizowane różnorodne przedsięwzięcia, które odbywały się pod tytułem „Tydzień Wiedzy o Autyzmie”. Miały one miejsce w okresie od 2 do 8 kwietnia, m.in. w budynku Poradni na terenie Środowiskowego Centrum Integracyjno-Profilaktycznego, w Kinie Past, Kinie Helios. Zaplanowane wydarzenia pozwoliły na realizację założonych celów, wśród których kluczowymi było propagowanie wiedzy na temat autyzmu, okazanie zrozumienia dla odmiennych potrzeb dzieci z autyzmem oraz solidarności z nimi i ich rodzinami.

Organizacja Tygodnia Wiedzy o Autyzmie nie byłaby możliwa gdyby nie wsparcie i życzliwość, za które bardzo dziękujemy następującym osobom i instytucjom:

 • stacji telewizyjnej HBO za bezpłatną możliwość wyemitowania filmu pt.”Temple Grandin”,
 • Odra-Film za użyczenie sali kinowej w Kinie Piast,
 • Pani Helenie Dąbrowskiej – kierownik Kina Piast, za pomoc w organizacji seansu,
 • Pani Ewelinie Fedorczak-kierownik kina HELIOS w Legnicy za zasponsorowanie filmu pt. ”Zając Max ratuje Wielkanoc” dla dzieci z autyzmem oraz dostosowanie warunków seansu do możliwości dzieci z autyzmem,
 • Pani dietetyk Monice Świerbutowicz za interesujący wykład pt. „Żywienie dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”
 • Panu Tomaszowi Siwickiemu za przybliżenie rodzicom i nauczycielom zagadnienia: „Seksualność dzieci ze spektrum autyzmu”.

 

Wydarzenia Tygodnia Wiedzy o Autyzmie spotkały się z żywym zainteresowaniem. Wzięło w nich udział wielu rodziców i nauczycieli.

Liczne uczestnictwo szerokiego kręgu zainteresowanych motywuje nas do kontynuowania podobnych działań. Z pewnością spotkamy się w następnym roku!

Majówka z Poradnią po raz drugi!

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Legnicy już kolejny raz organizuje na terenie Środowiskowego Centrum Integracyjno-Profilaktycznego przy ul. Chrobrego 13 festyn dla najmłodszych. 23 maja w godzinach od 10 do 14 będą bawić się na nim uczniowie Szkół Podstawowych Nr 6 i Nr 1, którzy zamieszkują obszar rewitalizowany naszego miasta.

Inicjatywie Poradni przyświeca cel, aby poprzez zaproponowaną aktywność dla dzieci, dążyć do przełamywania istniejących stereotypów dzielnicowych oraz ukazywać zamieszkiwany rejon z innej perspektywy. Dla Poradni przedsięwzięcie to stanowi także okazję do budowania przyjaznego wizerunku w oczach dzieci, które często korzystają z pomocy psychologiczno-pedagogicznej oferowanej przez naszą placówkę.

Pracownicy Poradni przygotowali dla dzieci liczne atrakcje o charakterze artystyczno-sportowym. Pracę kadry pedagogicznej placówki wspierać będą uczniowie-wolontariusze z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Legnicy. Podczas „Majówki z Poradnią” dzieci będą miały okazję wziąć udział w zabawach sportowo-zręcznościowych, zajęciach plastycznych i zagadkach logicznych. Będą również mogły wziąć udział w loterii fantowej i wylosować upominki ufundowane przez sponsorów.

Atrakcje dla dzieci przygotowywane zostały we współpracy z:

 

 • – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy,
 • – instruktorem ZUMBY,
 • – Cukiernią Tradycyjną „Zielińscy”
 • – OSiR – Basen Delfinek
 • – siecią restauracji McDonald’s,
 • – kinem „Helios”,
 • – Wydawnictwem Zakamarki,
 • – firmą Decathlon,
 • – PWSZ w Legnicy,
 • – Bank PKOBP.

 

 

Tydzień Wiedzy o Autyzmie w Legnicy po raz drugi

W minionym roku Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Legnicy zainicjowała działania z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu (2 kwietnia). Spotkały się one z dużym zainteresowaniem ze strony rodziców i nauczycieli. W tym roku wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci z Autyzmem i Innymi Zaburzeniami Rozwojowymi „Dar Losu” oraz Klubem Rodziców JiM z Legnicy zorganizowano szereg różnorodnych przedsięwzięć, ktorych celem jest propagowanie wiedzy na temat autyzmu, a także okazanie solidarności z osobami z autyzmem i ich rodzinami. Wydarzenia Tygodnia Wiedzy o Autyzmie zbiegaja się również z finałem kampanii „Polska na niebiesko”, która w tym roku odbywa się pod hasłem „Chcemy być sobą” i jest poświęcona alienacji i stygmatyzacji dorosłych z autyzmem.

Wydarzenia w Legnicy odbywać się będą codziennie od 2 kwietnia do 8 kwietnia 2017r.

W celu zwrócenia uwagi społeczeństwa na Światowy Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu w dniu 02.04.2017r. w Legnicy zostaną podświetlone na kolor niebieski trzy obiekty:

 • 1 Liceum Ogólnokształcące,
 • budynek Starego Ratusza
 • Śledziówki

Serdecznie zapraszamy na wykłady i spotkania ze specjalistami, które odbędą się w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 przy ul. Chrobrego 13.

HARMONOGRAM TYGODNIA WIEDZY O AUTYZMIE

Mini Turnusy dla dzieci wymagających wczesnego wspomagania rozwoju

rodzice wraz z dziećmi na zajęciach Mini TurnusuPoradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2 w Legnicy po raz drugi zorganizowała Mini Turnusy dla dzieci wymagających wczesnego wspomagania rozwoju. Zajęcia odbywały się w Środowiskowym Centrum Integracyjno-Profilaktycznym w Legnicy przy ul. Chrobrego 13.

Nadrzędnym celem przedsięwzięcia Poradni jest maksymalne pobudzenie i wykorzystanie potencjalnych możliwości dziecka. W programie znalazły się zajęcia stymulujące rozwój mowy, terapia ruchowa, arteterapia, sensoplastyka, terapia ogólnorozwojowa, relaksacja i dogoterapia.

Rodzice i opiekunowie mieli możliwość obserwowania prowadzonych terapii, uczestniczenia w nich, wymiany doświadczeń związanych z codzienną opieką nad dzieckiem wymagającym wielospecjalistycznej terapii. Podczas zajęć udzielana była także pomoc psychologiczna. Rodzice mogli skorzystać z indywidualnych rozmów z psychologiem lub uczestniczyć w grupie wsparcia.

W okresie od 13 do 16 lutego w zajęciach specjalistycznych wzięły udział dzieci z autyzmem, z zespołem Downa, niedosłuchem, niedowidzeniem i innymi zaburzeniami neurorozwojowymi.

Propozycja Mini Turnusów po raz kolejny spotkała się z dużym zainteresowaniem i ciepłym przyjęciem przez dzieci i ich rodziców, dlatego z pewnością na stałe zostanie wpisana w działalność Poradni.

Do zobaczenia za rok.

Ferie zimowe z doradcą zawodowym

„Sobota z logopedą” za nami

W dniu 19.11.2016r. na terenie naszej placówki odbył się Dzień Otwarty “Sobota z logopedą”. Celem przedsięwzięcia było ułatwienie mieszkańcom Legnicy – dzieciom, młodzieży i ich rodzicom, dostępu do korzystania z pomocy logopedycznej, promowanie wiedzy logopedycznej oraz udzielanie konkretnej pomocy w zakresie diagnozy i wspierania rozwoju mowy dzieci.

W przedsięwzięciu uczestniczyło 28 dzieci wraz z rodzicami. Najmłodsi uczestnicy przedsięwzięcia liczyli po 2 lata, najstarsi – to sześciolatkowie realizujący obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w legnickich przedszkolach i szkołach. Najczęściej zgłaszany przez rodziców problem dotyczył niepoprawnej wymowy dzieci, zdarzały się też przypadki dzieci z opóźnieniem kształtowania się mowy. Logopedzi przeprowadzali wstępne diagnozy, udzielali wskazówek dotyczących wspierania rozwoju mowy dzieci i ukierunkowywali dalsze działania pomocowe.

Serdecznie dziękujemy Rodzicom oraz Dzieciom za okazane nam zaufanie i liczne przybycie na nasze przedsięwzięcie. Zapraszamy na co dzień do korzystania z pomocy logopedycznej w naszej placówce i… do zobaczenia za rok na kolejnym logopedycznym dniu otwartym.

Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji za nami”

W ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2 w Legnicy objęła swoimi działaniami 6 legnickich szkół podstawowych – Szkołę Podstawową Nr 1, Szkołę Podstawową Nr 4, Szkołę Podstawową Nr 6, Szkołę Podstawową Nr 9, Szkołę Podstawową Nr 10 i Szkołę Podstawową Nr 18. Podjęte działania były adresowane do rodziców i nauczycieli, a także innych osób zainteresowanych tematyką dysleksji. Jednakże, głównymi beneficjentami naszej inicjatywy byli jednak uczniowie.

Działaniom Poradni przyświecał cel propagowania i rozszerzania świadomości społecznej na temat sygnałów ryzyka dysleksji. Ważnym było, ukazanie problemów dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce czytania i pisania oraz wskazanie na potrzebę podjęcia i realizowania wczesnej profilaktyki hamującej negatywne skutki rozwoju dysleksji.

Przedsięwzięcie realizowane było w październiku 2016 roku i miało wielopłaszczyznowy charakter. Rodzice uczestniczyli w spotkaniach informacyjno-edukacyjnych na terenach szkół, do których uczęszczają ich dzieci oraz w konsultacjach, realizowanych na terenie Poradni. Spotkania te prowadzili psycholodzy i pedagodzy zatrudnieni w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Legnicy. Spotkały się one z pozytywnym odbiorem z ich strony i były pretekstem do pogłębienia swojej wiedzy, pozwoliły na dokonywanie własnych spostrzeżeń w zakresie rozwoju i funkcjonowania własnego dziecka.

Nauczyciele skorzystali z możliwości udziału w spotkaniach warsztatowo-szkoleniowych, które odbywały się zarówno na terenach macierzystych szkół, jak i na terenie naszej placówki. Podczas warsztatów analizowali specyficzne trudności swoich uczniów oraz wymieniali się doświadczeniami, a także proponowali formy i sposoby udzielania im pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W ramach obchodów Tygodnia Świadomości Dysleksji uwagą i troską objęliśmy także uczniów zmagających się z problemami o charakterze dyslektycznym. Zajęcia dla wyjątkowych dzieci miały wyjątkową formę, gdyż propozycje aktywności były wolne od tradycyjnej formuły szkolnej, która opiera się na czytaniu i pisaniu. Było to inspirujące wyzwanie dla terapeutów zaangażowanych w realizację warsztatów dla ich uczestników. Z obserwacji zachowania ich uczniów oraz rozmów z nimi wynikało, że zaproponowane formy były dla nich czymś nowym, ale bardzo atrakcyjnym, co widocznie odzwierciedliło się poprzez ich aktywny udział. Pozytywnym sygnałem, że temat ten powinien być omawiany w szerokim kręgu odbiorców, jest także udział osób niezwiązanych na co dzień z oświatą, a zainteresowanych tematyką dysleksji w zaoferowanych przez nas konsultacjach.

Z analizowanych ankiet ewaluacyjnych, wypełnianych przez rodziców i nauczycieli wynika, że tematyka dysleksji powinna być poruszana zarówno wśród nauczycieli, jak i rodziców. Wskazane zostało, że ważną grupą odbiorców odnoszącą się do tej tematyki są również sami uczniowie. Nasze pierwsze doświadczenia, zebrane podczas organizowania obchodów Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji pokazały nam dalszy kierunek działań i podsunęły nowe pomysły, które z pewnością zrealizujemy w kolejnych latach.

Wyrażamy podziękowania Polskiemu Towarzystwu Dysleksji za objęcie honorowym patronatem naszego przedsięwzięcia.