Światowy Dzień Wcześniaka po raz trzeci!

Z okazji Światowego Dnia Wcześniaka serdecznie zapraszamy rodziców dzieci urodzonych przedwcześnie na Dzień Otwarty, który odbędzie się 17 listopada 2018 r. w godzinach 9:00-13:00 w budynku przy ulicy Wrocławskiej 183a (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1) oraz w budynku przy ulicy Witelona 8 (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2).

W tym dniu specjaliści pracujący z dziećmi w ramach zajęć wczesnego wspomagania rozwoju (psycholog, logopeda, pedagog, fizjoterapeuta) będą bezpłatnie:

 • udzielać konsultacji odnośnie rozwoju dzieci oraz instruktaży, w jaki sposób stymulować i wspierać rozwój dziecka;
 • udzielać porad na temat możliwości uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej w placówkach oświatowych;
 • rozwiewać obawy rodziców;
 • zachęcać do pogłębionej diagnozy rozwoju dziecka oraz uświadamiać o potrzebie podjęcia terapii. 

 

Zainteresowanych rodziców prosimy o telefoniczne zgłaszanie chęci uczestnictwa w spotkaniu pod numerem 76 723 31 00 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Serdecznie zapraszamy!

DZIEŃ OTWARTY SOBOTA Z LOGOPEDĄ 2018

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych Rodziców wraz Dziećmi na kolejny już  Dzień Otwarty „Sobota z logopedą”, który odbędzie się w naszej placówce w dniu 10.11.2018r. w godz. 9-13 w budynkach:
przy ul. Wrocławskiej 183 A – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 oraz przy ul. Witelona 8 – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2.

W ramach bezpłatnej pomocy nasi logopedzi będą:

 • udzielać porad i instruktaży logopedycznych,
 • dokonywać wstępnych diagnoz mowy,
 • ukierunkowywać dalsze oddziaływania pomocowe na rzecz dzieci. 

Szczególnie zapraszamy Rodziców z Dziećmi w wieku przedszkolnym.
Okres przedszkolny to czas najbardziej intensywnego  rozwoju mowy u  dzieci,
a także czas, w którym można najefektywniej na ten rozwój oddziaływać.  Warto sprawdzić, czy kształtowanie się mowy Waszego dziecka przebiega prawidłowo, by, w razie konieczności, móc jak najwcześniej rozpocząć działania pomocowe. W rozpoznaniu potrzeb dzieci w tym zakresie pomogą Państwu logopedzi z naszej placówki.
 
Pomoc udzielana jest bezpłatnie.

Prosimy o wcześniejszą rejestrację telefoniczną pod nr telefonów:
76 85 46 843  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1
76 72 33 100  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2
 
Serdecznie zapraszamy!

Majówka z Poradnią po raz trzeci!

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 przy Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy już po raz trzeci organizuje na terenie Środowiskowego Centrum Integracyjno-Profilaktycznego przy ul. Chrobrego 13 festyn dla najmłodszych.

11 maja w godzinach od 10.00 do 14.00 będą bawić się na nim uczniowie Szkół Podstawowych Nr 6 i Nr 1, którzy zamieszkują obszar rewitalizowany naszego miasta.

Inicjatywie przyświeca cel, aby poprzez aktywność dla dzieci, dążyć do przełamywania stereotypów dzielnicowych oraz ukazywać zamieszkiwany rejon z innej perspektywy.

Dla Poradni przedsięwzięcie to stanowi okazję do budowania przyjaznego wizerunku w oczach dzieci, które często korzystają z pomocy psychologiczno-pedagogicznej oferowanej przez naszą placówkę.

Pracownicy CPPPiDN przygotowali dla dzieci liczne atrakcje o charakterze artystyczno-sportowym. W działaniach wspierać nas będą uczniowie-wolontariusze z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Legnicy. O super fryzury i bajeczne malowanie twarzy uczestników zadbają uczniowie CKZiU w Legnicy.

Podczas „III Majówki z Poradnią” dzieci będą miały okazję wziąć udział w zabawach sportowo-zręcznościowych, zajęciach plastycznych i zagadkach logicznych. W tym roku dużą atrakcją będą warsztaty organizowane przez pracowników legnickiej Castoramy pod hasłem Majsterkowo. Wspólnie potańczymy w rytmach zumby prowadzonej przez sympatyczną Panią Olę.

Finałem imprezy będzie udział w loterii fantowej i wylosowanie upominków ufundowanych przez naszych zaprzyjaźnionych sponsorów.

Krótko mówiąc będzie to SUPER DZIEŃ W PORADNI!

Atrakcje dla dzieci przygotowywane we współpracy z:

 • Świetlicą Terapeutyczną Nr 1 w Legnicy,
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy,
 • Wolontariuszami z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Legnicy,
 • Pracownikami Castoramy w ramach programu Majsterkowo,
 • Panią Olą – instruktorem ZUMBY,
 • OSiR – Basen Delfinek,
 • Siecią restauracji McDonald’s,
 • Siecią restauracji KFC,
 • Siecią restauracji DaGrasso,
 • Kinem „Helios”,
 • Wydawnictwem Zakamarki,
 • Wydawnictwem „Media Rodzina”,
 • Wydawnictwem „ Zielona Sowa”,
 • Firmą Decathlon,
 • PWSZ w Legnicy,
 • Bankiem PKOBP.

Dzień Otwarty “Sobota z logopedą” 2017

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych Rodziców wraz Dziećmi na Dzień Otwarty, który odbędzie się 02.12.2017r. w godz. 9-13 w budynku poradni przy ul. Witelona 8.  

W ramach bezpłatnej pomocy logopedzi będą:

 • udzielać porad i instruktaży logopedycznych,
 • dokonywać wstępnych diagnoz mowy dzieci,
 • ukierunkowywać dalsze oddziaływania pomocowe na rzecz dzieci.

Szczególnie zapraszamy Rodziców i Dzieci w wieku przedszkolnym.

Okres przedszkolny to czas, w którym najbardziej intensywnie rozwija się mowa dzieci a jednocześnie czas, w którym można najbardziej efektywnie oddziaływać na  kształtowanie się umiejętności językowych i komunikacyjnych. Dlatego ważne jest, by mieć pewność, że  kształtowanie się mowy dzieci przebiega prawidłowo. W rozpoznaniu potrzeb dzieci w tym zakresie pomogą Państwu logopedzi z naszej placówki.

 

Zapraszamy!

Rejestracja telefoniczna: 76-72-33-100

Światowy dzień wcześniaka

Plakat Dzień WcześniakaZ okazji Światowego Dnia Wcześniaka serdecznie zapraszamy rodziców dzieci urodzonych przedwcześnie na konsultacje psychologiczne, pedagogiczne oraz logopedyczne.

W dniu 18 listopada 2017 roku w godzinach od 9:00 do 13:00 specjaliści, pracujący na co dzień z dziećmi w ramach zajęć Wczesnego Wspomagania Rozwoju, będą udzielać konsultacji odnośnie rozwoju dzieci, a także instruktaży, w jaki sposób wspierać i stymulować rozwój dziecka.

Zainteresowanych rodziców prosimy o telefoniczne zgłaszanie chęci uczestnictwa w spotkaniu pod numerem 76 723 31 00 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Obchody Europejskiego Miesiąca Świadomości Dysleksji

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2 przy Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy zaprasza szkoły podstawowe z rejonu działania Poradni do udziału w działaniach związanych z obchodami Europejskiego Miesiąca Świadomości Dysleksji, ustanowionego corocznie w okresie października przez Zarząd Główny Europejskiego Towarzystwa Dysleksji.

Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie działań podejmowanych przez rodziców i nauczycieli, ukierunkowanych na zaszczepienie wśród dzieci z trudnościami, zamiłowania do czytania książek oraz wskazanie na potrzebę podjęcia i realizowania wczesnych i ukierunkowanych działań profilaktycznych, hamujących negatywne skutki problemów z czytaniem.

Z tej okazji Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2 w Legnicy we współpracy z Polskim Towarzystwem Dysleksji po raz drugi zaplanowała działania ukierunkowane przede wszystkim na pomoc uczniom z problemami w czytaniu. W okresie od października do listopada 2017r. będą odbywały się badania przesiewowe, które zostaną przeprowadzone na terenach szkół, wśród uczniów uczęszczających do klas III – VII, wg zgłoszenia szkoły do programu szkół. Działanie to pozwoli na wyłonienie grupy dzieci z trudnościami w zakresie czytania oraz poznanie ich preferencji czytelniczych, a także dotychczasowych doświadczeń z książką wyniesionych z najbliższego otoczenia, do którego przynależy także rodzina. Przeprowadzone badania wskażą nam poziom umiejętności dziecka oraz zainteresowanie czytelnictwem. Rezultaty badań zostaną omówione zarówno z nauczycielami, jak i rodzicami. Zaproponowane zostaną spotkania konsultacyjne dla rodziców, jak wspierać dzieci w rozwijaniu i w rozbudzaniu chęci czytania. Dla uczniów, którzy mają trudności z opanowaniem techniki czytania, w szczególności wpływające na zrozumienie samodzielnie analizowanych treści, zostaną zaproponowane warsztaty treningu czytania. W realizację przedsięwzięcia zaangażowani będą pedagodzy oraz terapeuci Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Legnicy. Dokonamy analizy zebranego materiału badawczego służącemu przedstawieniu skali dzieci uczących się w młodszych i starszych klasach szkoły podstawowej, zagrożonych niepowodzeniami edukacyjnymi.

Jednocześnie, w związku z akcją realizowaną przez PTD przyłączymy się do stworzenia rankingu książek czytanych przez dzieci, zamieszkujące teren naszego miasta. Ranking ten będzie na bieżąco aktualizowany na naszej stronie internetowej.

Logo Polskiego Towarzystwa Dysleksji

„Polskie Towarzystwo Dysleksji działa od 1990 roku, także w oddziałach terenowych. Jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Dysleksji. Zrzesza rodziców dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz specjalistów terapii pedagogicznej, psychologów, logopedów, pedagogów i nauczycieli różnych specjalności. Organizuje szkolenia i konferencje z dziedziny dysleksji. Ma statut organizacji pożytku publicznego”

Serdecznie zapraszamy do udziału w przedsięwzięciu.

 

Poniżej link do rankingu książek, które jako ostatnio przeczytane wymienili uczniowie klas od III do VII szkoły podstawowej podczas wypełniania ankiety czytelniczej przeprowadzonej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 2 przy Centrum Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej w Legnicy.

Ankieta – Ranking książek czytanych przez uczniów szkół podstawowych z rejonu Legnicy

Legnicki Dzień Osób z Zespołem Downa na terenie Środowiskowego Centrum Integracyjno-Profilaktycznego 13.06.2017r.

To był słoneczny majowy dzień w Poradni!

23 maja 2017 roku na terenie Środowiskowego Centrum Integracyjno-Profilaktycznego w Legnicy gościliśmy blisko 100 drugoklasistów z dwóch szkół podstawowych: SP-1 i SP-6, które objęte są opieką naszej placówki. Pracownicy Poradni przy wsparciu uczniów z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy oraz wolontariuszy z Zespołu Szkół Ekonomicznych postarali się, aby dzień ten minął w ciepłej, radosnej atmosferze, wypełnionej licznymi atrakcjami.

Dzieci miały okazję wziąć udział w różnorodnych zabawach zręcznościowo-artystycznych, zagadkach logicznych, konkurencjach sportowych, a także poddać się przyjemnościom: malowaniu twarzy, czesaniu fryzur czy uczestnictwu w sesji fotograficznej w zabawnych przebraniach. Inną atrakcją, cieszącą się sporym zainteresowaniem dzieci była możliwość puszczania wielkich baniek mydlanych. Pozytywnej energii dostarczył występ Pani Oli Zań, która przygotowała zumbę połączoną z lubianą przez dzieci muzyką, porywając wszystkich do tańca. Jak, co roku finałem wszystkich atrakcji była loteria fantowa, podczas której każde dziecko wylosowało upominek. Jednak, aby wziąć w niej udział każdy uczestnik musiał wykonać wszystkie zadania: uczestnicząc w grach zręcznościowych, sportowych, rozwiązując łamigłówki czy wykonując kreatywne prace plastyczne. Na pożegnanie, najmłodsi uczestnicy mogli zabrać ze sobą wybrane przez siebie pluszaki, które zawdzięczamy uczniom-wolontariuszom z Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Legnicy.

Wspólnie spędzony czas dostarczył pozytywnej energii nie tylko najmłodszym uczestnikom, ale wszystkim tym, którzy przyczynili się do zapewniania wielu atrakcji i stworzenia przyjaznej atmosfery podczas „Majówki z Poradnią”.

Wyrazy wdzięczności kierujemy do:

 • uczniów – wolontariuszy i opiekunki Szkolnego Koła Caritas z Zespołu Szkół Ekonomicznych za towarzyszenie dzieciom podczas wspólnych zabaw i troskę o ich bezpieczeństwo,
 • uczniów kształcących się w zawodzie fryzjer w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy za piękne fryzury,
 • Pani Aleksandry Zań za poprowadzenie pełnego energii tańca dla uczestników festynu,
 • Pana Pawła Kłosińskiego za kreatywne zabawy z balonami,
 • Cukierni Tradycyjnej Zielińscy w Legnicy za słodki poczęstunek,
 • Kina Helios w Legnicy za bilety wstępu na wybrany seans,
 • Restauracji McDonald’s w Legnicy za zaproszenia do restauracji,
 • Ośrodka Sportu i Rekreacji za bilety wstępu na Basen Delfinek w Legnicy,
 • Wydawnictwa Zakamarki za książki i zakładki, które były atrakcją loterii fantowej,
 • Wydawnictwa Media Rodzina za książki, które stanowiły ciekawe upominki podczas loterii fantowej,
 • firmy Decathlon za plecaki, które ucieszyły szczęśliwców podczas loterii fantowej,
 • Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy za przekazanie gadżetów na loterię fantową,
 • Banku PKO BP, także za przekazanie nagród, którymi mogliśmy urozmaicić loterię fantową.

Wszystkim serdecznie dziękujemy i zapraszamy za rok na Trzecią Majówkę z Poradnią!

Otwarty Dzień Doradztwa Zawodowego

Plakat Otwarty Dzień Doradztwa Zawodowego 2017Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Legnicy już po raz czwarty zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w Otwartym Dniu Doradztwa Zawodowego, który odbędzie się na terenie Środowiskowego Centrum Integracyjno-Profilaktycznego przy ul. B. Chrobrego 13 w dniu 02.06.2017 r. w godz. od 12.00 do 14.00. Inicjatywa skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy są na etapie planowania kariery zawodowej lub potrzebują pomocy w aktywnym wejściu na rynek pracy.

Celem przedsięwzięcia jest przybliżenie młodzieży instytucji, w których mogą uzyskać pomoc w poszukiwaniu pracy, udzielenie informacjio zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia, zapoznanie z aktualnymi ofertami pracy, również tymczasowej, a także umożliwienie indywidualnych konsultacji z doradcami zawodowymi.

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach Legnickiego Systemu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego, we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 1 oraz Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli i będzie miało charakter wystawienniczy. Do udziału dodatkowo zaproszone zostały następujące instytucje:

 • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej DWUP,
 • Powiatowy Urząd Pracy,
 • Ochotniczy Hufiec Pracy,
 • Agencja Pracy Tymczasowej Randstad.

W poprzednich latach szkoły bardzo licznie odpowiedziały na nasze zaproszenie, czego efektem był udział około 200 uczniów w każdej edycji. Mamy nadzieję, że tegoroczne przedsięwzięcie będzie się cieszyło równie dużym zainteresowaniem.

Zapraszamy do obejrzenia galerii.

no images were found

Minął tydzień wiedzy o autyzmie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Legnicy kontynuowała zainicjowane 2 kwietnia ubiegłego roku działania z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.

W tym roku, wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci z Autyzmem i Innymi Zaburzeniami Rozwojowymi „Dar Losu” oraz Klubem Rodziców JiM z Legnicy zostały zrealizowane różnorodne przedsięwzięcia, które odbywały się pod tytułem „Tydzień Wiedzy o Autyzmie”. Miały one miejsce w okresie od 2 do 8 kwietnia, m.in. w budynku Poradni na terenie Środowiskowego Centrum Integracyjno-Profilaktycznego, w Kinie Past, Kinie Helios. Zaplanowane wydarzenia pozwoliły na realizację założonych celów, wśród których kluczowymi było propagowanie wiedzy na temat autyzmu, okazanie zrozumienia dla odmiennych potrzeb dzieci z autyzmem oraz solidarności z nimi i ich rodzinami.

Organizacja Tygodnia Wiedzy o Autyzmie nie byłaby możliwa gdyby nie wsparcie i życzliwość, za które bardzo dziękujemy następującym osobom i instytucjom:

 • stacji telewizyjnej HBO za bezpłatną możliwość wyemitowania filmu pt.”Temple Grandin”,
 • Odra-Film za użyczenie sali kinowej w Kinie Piast,
 • Pani Helenie Dąbrowskiej – kierownik Kina Piast, za pomoc w organizacji seansu,
 • Pani Ewelinie Fedorczak-kierownik kina HELIOS w Legnicy za zasponsorowanie filmu pt. ”Zając Max ratuje Wielkanoc” dla dzieci z autyzmem oraz dostosowanie warunków seansu do możliwości dzieci z autyzmem,
 • Pani dietetyk Monice Świerbutowicz za interesujący wykład pt. „Żywienie dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”
 • Panu Tomaszowi Siwickiemu za przybliżenie rodzicom i nauczycielom zagadnienia: „Seksualność dzieci ze spektrum autyzmu”.

 

Wydarzenia Tygodnia Wiedzy o Autyzmie spotkały się z żywym zainteresowaniem. Wzięło w nich udział wielu rodziców i nauczycieli.

Liczne uczestnictwo szerokiego kręgu zainteresowanych motywuje nas do kontynuowania podobnych działań. Z pewnością spotkamy się w następnym roku!