Majówka z Poradnią po raz czwarty!

 

Majówka z Poradnią po raz czwarty!

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 przy Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy już po raz czwarty organizuje na terenie Poradni przy ul. Chrobrego 13 festyn dla najmłodszych.

10 maja w godzinach od 10.00 do 14.00 będą bawić się na nim uczniowie Szkół Podstawowych Nr 6 i Nr 1, którzy zamieszkują obszar rewitalizowany naszego miasta.

Inicjatywie przyświeca cel, aby poprzez aktywność dla dzieci, dążyć do przełamywania stereotypów dzielnicowych oraz ukazywać zamieszkiwany rejon z innej perspektywy.

Dla Poradni przedsięwzięcie to stanowi okazję do budowania przyjaznego wizerunku w oczach dzieci, które często korzystają z pomocy psychologiczno-pedagogicznej oferowanej przez naszą placówkę.

Pracownicy CPPPiDN przygotowali dla dzieci liczne atrakcje o charakterze artystyczno-sportowym. W działaniach wspierać nas będą uczniowie-wolontariusze z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Legnicy. O super fryzury i bajeczne malowanie twarzy uczestników zadbają uczniowie CKZiU w Legnicy.

Podczas „IV Majówki z Poradnią” dzieci będą miały okazję wziąć udział w zabawach sportowo-zręcznościowych, zajęciach plastycznych i zagadkach logicznych. W tym roku także dużą atrakcją będą warsztaty organizowane przez pracowników legnickiej Castoramy pod hasłem Majsterkowo. Wspólnie potańczymy w rytmach zumby prowadzonej przez sympatyczną Panią Olę.

Finałem imprezy będzie udział w loterii fantowej i wylosowanie upominków ufundowanych przez naszych zaprzyjaźnionych sponsorów.

Krótko mówiąc będzie to SUPER DZIEŃ W PORADNI!

Atrakcje dla dzieci przygotowywane we współpracy z:

 • Świetlicą Terapeutyczną Nr 1 w Legnicy,
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy,
 • Wolontariuszami z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Legnicy,
 • Pracownikami Castoramy w ramach programu Majsterkowo,
 • Panią Olą – instruktorem ZUMBY,
 • OSiR – Basen Delfinek,
 • Siecią restauracji McDonald’s,
 • Siecią restauracji KFC,
 • Siecią restauracji DaGrasso,
 • Kinem „Helios”,
 • PlayCity,
 • Wydawnictwem Zakamarki,
 • PWSZ w Legnicy,
 • Bankiem PKO BP.

 

Tydzień wiedzy o autyzmie już po raz czwarty

Logotyp Legnicy

 

TYDZIEŃ WIEDZY O AUTYZMIE JUŻ PO RAZ CZWARTY!

1 KWIETNIA – 6 KWIETNIA 2019r.

PATRONAT HONOROWY PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

 

Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli wraz z Zespołem Placówek Specjalnych, Młodzieżowym Centrum Kultury i Legnicką Biblioteką Publiczną oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci z Autyzmem i Innymi Zaburzeniami Rozwojowymi „Dar Losu”, organizuje w dniach 1 – 6 kwietnia Tydzień Wiedzy o Autyzmie.

Szczegóły pod adresem www

Zapraszamy na warsztaty

 

Światowy Dzień Wcześniaka po raz trzeci!

Z okazji Światowego Dnia Wcześniaka serdecznie zapraszamy rodziców dzieci urodzonych przedwcześnie na Dzień Otwarty, który odbędzie się 17 listopada 2018 r. w godzinach 9:00-13:00 w budynku przy ulicy Wrocławskiej 183a (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1) oraz w budynku przy ulicy Witelona 8 (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2).

W tym dniu specjaliści pracujący z dziećmi w ramach zajęć wczesnego wspomagania rozwoju (psycholog, logopeda, pedagog, fizjoterapeuta) będą bezpłatnie:

 • udzielać konsultacji odnośnie rozwoju dzieci oraz instruktaży, w jaki sposób stymulować i wspierać rozwój dziecka;
 • udzielać porad na temat możliwości uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej w placówkach oświatowych;
 • rozwiewać obawy rodziców;
 • zachęcać do pogłębionej diagnozy rozwoju dziecka oraz uświadamiać o potrzebie podjęcia terapii. 

 

Zainteresowanych rodziców prosimy o telefoniczne zgłaszanie chęci uczestnictwa w spotkaniu pod numerem 76 723 31 00 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Serdecznie zapraszamy!

Mini Turnusy dla dzieci wymagających wczesnego wspomagania rozwoju

rodzice wraz z dziećmi na zajęciach Mini TurnusuPoradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2 w Legnicy po raz drugi zorganizowała Mini Turnusy dla dzieci wymagających wczesnego wspomagania rozwoju. Zajęcia odbywały się w Środowiskowym Centrum Integracyjno-Profilaktycznym w Legnicy przy ul. Chrobrego 13.

Nadrzędnym celem przedsięwzięcia Poradni jest maksymalne pobudzenie i wykorzystanie potencjalnych możliwości dziecka. W programie znalazły się zajęcia stymulujące rozwój mowy, terapia ruchowa, arteterapia, sensoplastyka, terapia ogólnorozwojowa, relaksacja i dogoterapia.

Rodzice i opiekunowie mieli możliwość obserwowania prowadzonych terapii, uczestniczenia w nich, wymiany doświadczeń związanych z codzienną opieką nad dzieckiem wymagającym wielospecjalistycznej terapii. Podczas zajęć udzielana była także pomoc psychologiczna. Rodzice mogli skorzystać z indywidualnych rozmów z psychologiem lub uczestniczyć w grupie wsparcia.

W okresie od 13 do 16 lutego w zajęciach specjalistycznych wzięły udział dzieci z autyzmem, z zespołem Downa, niedosłuchem, niedowidzeniem i innymi zaburzeniami neurorozwojowymi.

Propozycja Mini Turnusów po raz kolejny spotkała się z dużym zainteresowaniem i ciepłym przyjęciem przez dzieci i ich rodziców, dlatego z pewnością na stałe zostanie wpisana w działalność Poradni.

Do zobaczenia za rok.

Ferie zimowe z doradcą zawodowym

„Sobota z logopedą” za nami

W dniu 19.11.2016r. na terenie naszej placówki odbył się Dzień Otwarty “Sobota z logopedą”. Celem przedsięwzięcia było ułatwienie mieszkańcom Legnicy – dzieciom, młodzieży i ich rodzicom, dostępu do korzystania z pomocy logopedycznej, promowanie wiedzy logopedycznej oraz udzielanie konkretnej pomocy w zakresie diagnozy i wspierania rozwoju mowy dzieci.

W przedsięwzięciu uczestniczyło 28 dzieci wraz z rodzicami. Najmłodsi uczestnicy przedsięwzięcia liczyli po 2 lata, najstarsi – to sześciolatkowie realizujący obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w legnickich przedszkolach i szkołach. Najczęściej zgłaszany przez rodziców problem dotyczył niepoprawnej wymowy dzieci, zdarzały się też przypadki dzieci z opóźnieniem kształtowania się mowy. Logopedzi przeprowadzali wstępne diagnozy, udzielali wskazówek dotyczących wspierania rozwoju mowy dzieci i ukierunkowywali dalsze działania pomocowe.

Serdecznie dziękujemy Rodzicom oraz Dzieciom za okazane nam zaufanie i liczne przybycie na nasze przedsięwzięcie. Zapraszamy na co dzień do korzystania z pomocy logopedycznej w naszej placówce i… do zobaczenia za rok na kolejnym logopedycznym dniu otwartym.

Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji za nami”

W ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2 w Legnicy objęła swoimi działaniami 6 legnickich szkół podstawowych – Szkołę Podstawową Nr 1, Szkołę Podstawową Nr 4, Szkołę Podstawową Nr 6, Szkołę Podstawową Nr 9, Szkołę Podstawową Nr 10 i Szkołę Podstawową Nr 18. Podjęte działania były adresowane do rodziców i nauczycieli, a także innych osób zainteresowanych tematyką dysleksji. Jednakże, głównymi beneficjentami naszej inicjatywy byli jednak uczniowie.

Działaniom Poradni przyświecał cel propagowania i rozszerzania świadomości społecznej na temat sygnałów ryzyka dysleksji. Ważnym było, ukazanie problemów dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce czytania i pisania oraz wskazanie na potrzebę podjęcia i realizowania wczesnej profilaktyki hamującej negatywne skutki rozwoju dysleksji.

Przedsięwzięcie realizowane było w październiku 2016 roku i miało wielopłaszczyznowy charakter. Rodzice uczestniczyli w spotkaniach informacyjno-edukacyjnych na terenach szkół, do których uczęszczają ich dzieci oraz w konsultacjach, realizowanych na terenie Poradni. Spotkania te prowadzili psycholodzy i pedagodzy zatrudnieni w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Legnicy. Spotkały się one z pozytywnym odbiorem z ich strony i były pretekstem do pogłębienia swojej wiedzy, pozwoliły na dokonywanie własnych spostrzeżeń w zakresie rozwoju i funkcjonowania własnego dziecka.

Nauczyciele skorzystali z możliwości udziału w spotkaniach warsztatowo-szkoleniowych, które odbywały się zarówno na terenach macierzystych szkół, jak i na terenie naszej placówki. Podczas warsztatów analizowali specyficzne trudności swoich uczniów oraz wymieniali się doświadczeniami, a także proponowali formy i sposoby udzielania im pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W ramach obchodów Tygodnia Świadomości Dysleksji uwagą i troską objęliśmy także uczniów zmagających się z problemami o charakterze dyslektycznym. Zajęcia dla wyjątkowych dzieci miały wyjątkową formę, gdyż propozycje aktywności były wolne od tradycyjnej formuły szkolnej, która opiera się na czytaniu i pisaniu. Było to inspirujące wyzwanie dla terapeutów zaangażowanych w realizację warsztatów dla ich uczestników. Z obserwacji zachowania ich uczniów oraz rozmów z nimi wynikało, że zaproponowane formy były dla nich czymś nowym, ale bardzo atrakcyjnym, co widocznie odzwierciedliło się poprzez ich aktywny udział. Pozytywnym sygnałem, że temat ten powinien być omawiany w szerokim kręgu odbiorców, jest także udział osób niezwiązanych na co dzień z oświatą, a zainteresowanych tematyką dysleksji w zaoferowanych przez nas konsultacjach.

Z analizowanych ankiet ewaluacyjnych, wypełnianych przez rodziców i nauczycieli wynika, że tematyka dysleksji powinna być poruszana zarówno wśród nauczycieli, jak i rodziców. Wskazane zostało, że ważną grupą odbiorców odnoszącą się do tej tematyki są również sami uczniowie. Nasze pierwsze doświadczenia, zebrane podczas organizowania obchodów Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji pokazały nam dalszy kierunek działań i podsunęły nowe pomysły, które z pewnością zrealizujemy w kolejnych latach.

Wyrażamy podziękowania Polskiemu Towarzystwu Dysleksji za objęcie honorowym patronatem naszego przedsięwzięcia.

Dzień Otwarty „Sobota z logopedą”

baner sobota z logopedąSerdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych Rodziców wraz z Dziećmi na Dzień Otwarty w naszej Poradni, który odbędzie się 19.11.2016 r. w godz. 10-14 w budynku przy ul. Witelona 8.

W ramach bezpłatnej pomocy logopedzi będą:

– udzielać porad i instruktaży logopedycznych,

– dokonywać wstępnych diagnoz mowy dzieci,

– ukierunkowywać dalsze oddziaływania pomocowe na rzecz dzieci.

Szczególnie zapraszamy Rodziców i Dzieci w wieku przedszkolnym. Okres przedszkolny to czas najbardziej intensywnego rozwoju mowy dzieci, a jednocześnie czas, w którym można najbardziej efektywnie oddziaływać na kształtowanie się u nich umiejętności językowaych i komunikacyjnych. Stąd ważne jest, by mieć pewność, że kształtowanie się mowy dzieci przebiega prawidłowo. W rozpoznaniu potrzeb dzieci w tym zakresie pomogą Państwu logopedzi z naszej Poradni.

Zapraszamy!