Minął tydzień wiedzy o autyzmie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Legnicy kontynuowała zainicjowane 2 kwietnia ubiegłego roku działania z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.

W tym roku, wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci z Autyzmem i Innymi Zaburzeniami Rozwojowymi „Dar Losu” oraz Klubem Rodziców JiM z Legnicy zostały zrealizowane różnorodne przedsięwzięcia, które odbywały się pod tytułem „Tydzień Wiedzy o Autyzmie”. Miały one miejsce w okresie od 2 do 8 kwietnia, m.in. w budynku Poradni na terenie Środowiskowego Centrum Integracyjno-Profilaktycznego, w Kinie Past, Kinie Helios. Zaplanowane wydarzenia pozwoliły na realizację założonych celów, wśród których kluczowymi było propagowanie wiedzy na temat autyzmu, okazanie zrozumienia dla odmiennych potrzeb dzieci z autyzmem oraz solidarności z nimi i ich rodzinami.

Organizacja Tygodnia Wiedzy o Autyzmie nie byłaby możliwa gdyby nie wsparcie i życzliwość, za które bardzo dziękujemy następującym osobom i instytucjom:

 • stacji telewizyjnej HBO za bezpłatną możliwość wyemitowania filmu pt.”Temple Grandin”,
 • Odra-Film za użyczenie sali kinowej w Kinie Piast,
 • Pani Helenie Dąbrowskiej – kierownik Kina Piast, za pomoc w organizacji seansu,
 • Pani Ewelinie Fedorczak-kierownik kina HELIOS w Legnicy za zasponsorowanie filmu pt. ”Zając Max ratuje Wielkanoc” dla dzieci z autyzmem oraz dostosowanie warunków seansu do możliwości dzieci z autyzmem,
 • Pani dietetyk Monice Świerbutowicz za interesujący wykład pt. „Żywienie dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”
 • Panu Tomaszowi Siwickiemu za przybliżenie rodzicom i nauczycielom zagadnienia: „Seksualność dzieci ze spektrum autyzmu”.

 

Wydarzenia Tygodnia Wiedzy o Autyzmie spotkały się z żywym zainteresowaniem. Wzięło w nich udział wielu rodziców i nauczycieli.

Liczne uczestnictwo szerokiego kręgu zainteresowanych motywuje nas do kontynuowania podobnych działań. Z pewnością spotkamy się w następnym roku!

Majówka z Poradnią po raz drugi!

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Legnicy już kolejny raz organizuje na terenie Środowiskowego Centrum Integracyjno-Profilaktycznego przy ul. Chrobrego 13 festyn dla najmłodszych. 23 maja w godzinach od 10 do 14 będą bawić się na nim uczniowie Szkół Podstawowych Nr 6 i Nr 1, którzy zamieszkują obszar rewitalizowany naszego miasta.

Inicjatywie Poradni przyświeca cel, aby poprzez zaproponowaną aktywność dla dzieci, dążyć do przełamywania istniejących stereotypów dzielnicowych oraz ukazywać zamieszkiwany rejon z innej perspektywy. Dla Poradni przedsięwzięcie to stanowi także okazję do budowania przyjaznego wizerunku w oczach dzieci, które często korzystają z pomocy psychologiczno-pedagogicznej oferowanej przez naszą placówkę.

Pracownicy Poradni przygotowali dla dzieci liczne atrakcje o charakterze artystyczno-sportowym. Pracę kadry pedagogicznej placówki wspierać będą uczniowie-wolontariusze z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Legnicy. Podczas „Majówki z Poradnią” dzieci będą miały okazję wziąć udział w zabawach sportowo-zręcznościowych, zajęciach plastycznych i zagadkach logicznych. Będą również mogły wziąć udział w loterii fantowej i wylosować upominki ufundowane przez sponsorów.

Atrakcje dla dzieci przygotowywane zostały we współpracy z:

 

 • – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy,
 • – instruktorem ZUMBY,
 • – Cukiernią Tradycyjną „Zielińscy”
 • – OSiR – Basen Delfinek
 • – siecią restauracji McDonald’s,
 • – kinem „Helios”,
 • – Wydawnictwem Zakamarki,
 • – firmą Decathlon,
 • – PWSZ w Legnicy,
 • – Bank PKOBP.

 

 

Tydzień Wiedzy o Autyzmie w Legnicy po raz drugi

W minionym roku Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Legnicy zainicjowała działania z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu (2 kwietnia). Spotkały się one z dużym zainteresowaniem ze strony rodziców i nauczycieli. W tym roku wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci z Autyzmem i Innymi Zaburzeniami Rozwojowymi „Dar Losu” oraz Klubem Rodziców JiM z Legnicy zorganizowano szereg różnorodnych przedsięwzięć, ktorych celem jest propagowanie wiedzy na temat autyzmu, a także okazanie solidarności z osobami z autyzmem i ich rodzinami. Wydarzenia Tygodnia Wiedzy o Autyzmie zbiegaja się również z finałem kampanii „Polska na niebiesko”, która w tym roku odbywa się pod hasłem „Chcemy być sobą” i jest poświęcona alienacji i stygmatyzacji dorosłych z autyzmem.

Wydarzenia w Legnicy odbywać się będą codziennie od 2 kwietnia do 8 kwietnia 2017r.

W celu zwrócenia uwagi społeczeństwa na Światowy Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu w dniu 02.04.2017r. w Legnicy zostaną podświetlone na kolor niebieski trzy obiekty:

 • 1 Liceum Ogólnokształcące,
 • budynek Starego Ratusza
 • Śledziówki

Serdecznie zapraszamy na wykłady i spotkania ze specjalistami, które odbędą się w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 przy ul. Chrobrego 13.

HARMONOGRAM TYGODNIA WIEDZY O AUTYZMIE