Dobre praktyki rok szkolny 2014/2015

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. nr 168, poz. 1324) wprowadzono do organizacji nadzoru pojęcie dobrych praktyk. Zgodnie z powyższym rozporządzeniem Poradnia prezentuje przykłady dobrych praktyk w zakresie następujących obszarów funkcjonowania placówki, które przyczyniły się do poprawy jakości jej pracy:

 

  • Wczesna profilaktyka niepowodzeń edukacyjnych – Badania przesiewowe gotowości szkolnej dzieci 5-6 letnich z oddziałów rocznego przygotowania przedszkolnego pt. „Będę uczniem” – dobra praktyka 1

 

  • Profilaktyka niepowodzeń szkolnych – Wykrywanie ryzyka dysleksji – dobra praktyka 2

 

  • Wspomaganie wychowawczej funkcji szkoły – działalność informacyjno – szkoleniowa – Organizacja i prowadzenie grupy wsparcia pedagogów szkolnych – dobra praktyka 3

 

  • Przygotowanie młodzieży do tranzycji z edukacji na rynek pracy – Organizacja Gry Miejskiej pn. „Kariera w Legnicy” – dobra praktyka 4

 

  • Działania na rzecz środowiska lokalnego – Organizacja i przeprowadzenie Festynu Rodzinnego na rzecz integracji mieszkańców rejonu objętego projektem rewitalizacji – dobra praktyka 5