Dobre praktyki rok szkolny 2015/2016

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. nr 168, poz. 1324) wprowadzono do organizacji nadzoru pojęcie dobrych praktyk. Zgodnie z powyższym rozporządzeniem Poradnia prezentuje przykłady dobrych praktyk w zakresie następujących obszarów funkcjonowania placówki, które przyczyniły się do poprawy jakości jej pracy:

 

  • Wypracowanie miejskiego systemu współpracy szkoły z instytucjami działającymi na rzecz dziecka krzywdzonego – dobra praktyka 1