Legnicki system DEZ

logo_DEZ

Program zewnętrznego wsparcia szkół „Legnicka szkoła doradztwa edukacyjno-zawodowego” jest komplementarnym elementem wizji Legnickiej Strategii Rozwoju 2015-2020 PLUS. Zadania dotyczące udoskonalenia funkcjonującego miejskiego systemu doradztwa zawodowego do współczesnych wymogów rynku pracy wpisują się II Cel Strategiczny WZROST ZNACZENIA LEGNICY JAKO REGIONALNEGO OŚRODKA EDUKACJI, KULTURY, TURYSTYKI I SPORTU”. Cel operacyjny II.1 „Dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy”.

Głównym celem programu jest udoskonalenie funkcjonującego w Legnicy systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez stworzenie jednolitego zintegrowanego modelu Systemu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego dla uczniów legnickich szkół na wszystkich poziomach edukacyjnych oraz zapewnienie wsparcia pedagogom, nauczycielom, wychowawcom, doradcom zawodowym w realizacji zajęć w przedmiotowym obszarze w powiązaniu z ideą miejskiego programu „Smart city”.

Program LS DEZ realizowany jest przez ODMiDN w Legnicy we współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną Nr 1 i Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną Nr 2 oraz legnickimi szkołami i placówkami. To zadanie polegające na wspomaganiu pracy szkół, w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego, służące podnoszeniu jakości ich pracy, obejmujące w szczególności:

  • zdiagnozowanie problemów szkoły/placówki w zakresie realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego;
  • zaplanowanie działań rozwojowych;
  • organizację i realizację zaplanowanych działań;
  • ocenę efektów prowadzonych działań.

W skład Zespołu koordynujacego Legnicki system DEZ wchodzą:

Danuta Saluk-Niepiekło – doradca zawodowy PPP Nr 1 w Legnicy
Andrzej Szozda – doradca zawodowy PPP Nr 1 w Legnicy
Krystyna Filak – doradca zawodowy PPP Nr 2 w Legnicy
Anna Świrniak – doradca zawodowy PPP Nr 2 w Legnicy
Anna Lachmirowicz – doradca zawodowy ODMiDN w Legnicy

Program zewnętrznego wsparcia szkół „Legnicka szkoła Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego” na stronie ODMiDN – koordynator programu