Publikacje i opracowania

1 Skala przemocy wobec dziecka Wyniki Badań Sondażowych Przeprowadzonych Wśród Rodziców z Legnicy Wrzesień – Październik 2015 rok Janina Szkiłądź – psycholog PPP2 w Legnicy
2 Dziecko niepełnosprawne intelektualnie w szkole Krystyna Borkiewicz – psycholog, Iwona Wytrykowska – pedagog
3 Etapy rozwoju dziecka przedszkolnego Zofia Ostapów – psycholog, Iwona Urbanek – pedagog
4 Jak nauczyciel może pomóc dziecku i rodzinie Elżbieta Piszczałka – pedagog, Janina Szkiłądź – psycholog
5 Dziecko niepełnosprawne – wybrane zagadnienia Waleria Lochyńska – psycholog, Monika Mastalerz – pedagog
6 Dziecko przewlekle chore Krystyna Bobiewicz – psycholog, Iwona Wytrykowska – pedagog
7 Uczeń z dysfunkcją wzroku w szkole masowej Andżelika Chanas-Wapińska – tyflopedagog, Urszula Nadolna – tyflopedagog