Punkt Konsultacyjny dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

Punkt Konsultacyjny dla osób doświadczających przemocy w rodzinie realizuje od dwunastu lat systematyczną pomoc dla osób doświadczających przemocy. Od lipca 1997 r. Punkt konsultacyjny jest ujęty w rejestrze „Niebieskiej Linii”.

W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2 pomoc osobom doświadczającym przemocy w formie konsultacji udzielają specjaliści:

– psycholog – czwartek godz. 15.00 – 17.00

– pedagog – wtorek godz. 15.00 – 17.00

Punkt prowadzi konsultacje bezpośrednie oraz telefoniczne. Działa również anonimowy Rodzinny Telefon Zaufania

Punkt konsultacyjny prowadzi działania w formie:

1. Konsultacji specjalistycznych mających na celu wsparcie emocjonalne osób / rodzin doświadczających przemocy w rodzinie oraz wsparcie w zakresie „wychodzenia z przemocy” oraz strategii obrony i budowania systemu wsparcia w sobie i swoim środowisku.

2. Interwencji w sytuacji kryzysu wobec osób / rodzin doświadczających przemocy domowej.

Oferta pomocy skierowana jest zarówno do osób doświadczających przemocy, jak i ich rodzin oraz świadków przemocy, w tym m.in. pracowników placówek oświatowych. Konsultacje dotyczą również procedury „Niebieska Karta” i możliwości, jakie procedura stwarza.

W roku kalendarzowym 2017, Punkt działa w okresie od 01.02.2017 do 20.12.2017, z przerwą urlopową od 17.07.2017 do 13.08.2017.